Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Central Retail in Vietnam

The Best Workplace for realizing your career goals!

Central Retail in Vietnam is a multi-format retailer covering Food, Non-food and Property with some of the most famous brands with the aim to be the central of life of every Vietnamese consumer. We are proud to be a place to attract and retain talented people, contributing to the sustainable development of the company and the Vietnamese economy.

 • hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ymGZoaqGysQ..

Company Menu

Culture Tour

Life at Central Retail in Vietnam

Central Retail in Vietnam 's Activities

 • Big C Đà Nẵng trao thưởng phong trào thi đua “Tháng đạt doanh số cao”

  Big C Đà Nẵng trao thưởng phong trào thi đua “Tháng đạt doanh số cao”

  Trong tháng 7 vừa qua, Big C Đà Nẵng đã triển khai chương trình thi đua “Tháng bán hàng đạt doanh số cao” đến toàn thể các quầy... View more
   hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cm5hinKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGeaaGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmxgmZWf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv
 • Chuẩn hóa chuyên viên đánh giá chất lượng, nâng cao hiệu quả kiểm soát nhà cung cấp

  Chuẩn hóa chuyên viên đánh giá chất lượng, nâng cao hiệu quả kiểm soát nhà cung cấp

  Trong tháng 5 và 6 vừa qua, 7 nhân viên của bộ phận Hygiene & Quality (Vệ sinh & Chất lượng) đã tham gia khóa đào tạo... View more
   hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cm5hhnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGeaZ2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmxgmZWf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv
 • Big C tích cực hưởng ứng đợt tuyên truyền để bảo vệ động vật hoang dã

  Big C tích cực hưởng ứng đợt tuyên truyền để bảo vệ động vật hoang dã

  Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD), vào ngày 16/8, Trung tâm Giáo Dục Thiên Nhiên (ENV) tại... View more
   hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cm5dpnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGeZb2vZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmxgmZWf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv
 • Big C Hải Phòng tặng quà cho các gia đình chính sách

  Big C Hải Phòng tặng quà cho các gia đình chính sách

  Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, vào ngày 24/7/2014, Big C Hải Phòng đã tổ chức trao tặng 50 suất quà  với tổng... View more
   hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cm5hgnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGeaZmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dbmxgmZWf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-XbOOv

Pages

hZWZmJRokW6VlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...